Tag: polisa

Co warto wiedzieć o polisie ubezpieczeniowej?

Polisa ubezpieczeniowa, to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Obejmuje m. in. dane o: Ubezpieczycielu, numerze umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, obszarze ubezpieczenia, terminie ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej/ubezpieczenia, wielkości stawki ubezpieczeniowej. Więc, należałoby wiedzieć czym naprawdę wyróżnia się polisa ubezpieczeniowa oraz jakie informacje zwykle się w niej znajdują.

Polisa ubezpieczeniowa – co należałoby wiedzieć?

Polisa ubezpieczeniowa (https://superpolisa.pl/faq/czy-polisa-to-to-samo-co-ubezpieczenie), wystawiana poprzez ubezpieczyciela ubezpieczającemu, winna mieć takie dane, jak informacje ubezpieczającego, czas ubezpieczenia natomiast również suma ubezpieczenia. Na polisie wielokrotnie występuje również wielkość stawki ubezpieczeniowej. Jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna, wtedy na informacje składają się takie dane, jak imię oraz nazwisko, adres i numer PESEL. W wypadku osób prawnych, ubezpieczyciele z zasady potrzebują większej ilości informacji o ubezpieczającym.

W pewnych wypadkach suma ubezpieczenia to minimalna suma gwarancyjna, jaką nakłada na nas ustawodawca. Nierzadko w takich wypadkach na polisie odnajdziemy informację, iż sumą ubezpieczenia jest minimalna suma gwarancyjna zgodnie z dobrą ustawą. W większości ubezpieczeń dobrowolnych ubezpieczyciel wykorzystuje franszyzy redukcyjną czy integralną. Wielkości tychże franszyz zwykle są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czym różnią się polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie nie jest jednowymiarowym artykułem, gdyż mamy do doboru parę typów ochrony. Polisy różnią się od siebie ze względu na:
ilość ubezpieczonych, zastosowanie stawki, okres trwania umowy, lub też wiek osoby ubezpieczonej. Także polisy różnią się od siebie pod względem doboru sumy ubezpieczenia, wielkości stawki lub obszaru ochrony. Znaczy to, iż choćby ów sam artykuł w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym kupiony poprzez dwie przeróżne osoby może stanowić dwa całkowicie przeróżne artykuły ochronne.

Właściwości umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest obustronnie zobowiązująca, odpłatna oraz nierzadko ma charakter masowy. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, iż ma ustandaryzowaną formę oraz nierzadko brak czy małe możliwości w obszarze negocjacji. Po zaznajomieniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) możesz zaakceptować oferowane warunki oraz zatwierdzić umowę czy ewentualnie od niej odstąpić. Ważną cechą umowy ubezpieczenia jest też tzw. najwyższa dobra wola, jaką rozumieć należy jako wspólne zaufanie stron umowy.

Copyright © 2021