Tag: towarzystwo ubezpieczeniowe

Jakie są cechy dobrego ubezpieczenia samochodowego?

Szeroka ochrona

Ubezpieczenie samochodu w Link4 zapewniać powinno odpowiedni zakres ochronny. Wiemy doskonale, że polisa OC jest w pewnym sensie ustawowo gwarantowana. Jednak AC to już całkiem inna bajka. W ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność finansową w razie jakichkolwiek szkód, które są wyrządzane na osobach czy też na mieniach przez sprawcę kierującego pojazdem ubezpieczonym.

Z kolei ubezpieczenie AC obejmować może takowe zdarzenia jak: akty wandalizmu, kradzież samochodu, kradzież wyposażenia, uszkodzenie pojazdu w wyniku zderzenia, uszkodzenia pojazdy na skutek stłuczki ze zwierzęciem, a poza tym właściciele pojazdów wykupić mogą sobie ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie szyb czy też wiele innego rodzaju polis dodatkowych. Poszerzają one zakres ubezpieczeniowej ochrony.

Bardzo atrakcyjna cena

Dobre ubezpieczenie samochodu charakteryzować się powinno niezmiernie korzystną ceną. Jednak nie chodzi o wybór możliwie najtańszej polisy, ponieważ to oznacza zwykle zakres niedostateczny ubezpieczeniowej ochrony.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC, to oferty porównywać można faktycznie pod względem samej ceny. Jednak nie jest to polecane w przypadku polisy AC. Im jest ona tańsza, tym najczęściej ma bardzo wiele wyłączeń oraz obwarowań dodatkowymi warunkami. Możemy tutaj wymienić niski zakres ochrony, wysoki udział własny w szkodzie czy też wysoką franszyzę integralną.

Gdy wybieramy ubezpieczenie pojazdu, to wyważyć należy pomiędzy jakością ubezpieczenia a samą ceną. W tymże celu porównać najlepiej oferty, które są przygotowane przez kilka ubezpieczeniowych towarzystw pod kątem bardzo wielu istotnych parametrów. Dopiero później możemy porównać cenowo ubezpieczenia podobne.

Likwidacja szybka szkody

Wybierając dobre ubezpieczenie samochodowe, warto zwrócić uwagę na samą sprawność w likwidowaniu szkód. Jest to takie istotne, że w przypadku uszkodzonego mocno samochodu – zwlekanie z jego naprawą stanowić będzie dla właścicieli naprawdę duże utrudnienie. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby ubezpieczeniowe towarzystwo podjęło bardzo szybko wszelkie działania, które prowadza do naprawy uszkodzeń czy też wypłaty odszkodowania.

Wybierając daną polisę komunikacyjną, to musimy sprawdzić czy ubezpieczyciel należy do tak zwanego systemu BLS, a więc bezpośredniej likwidacji szkód. Takowe rozwiązanie pozwala na dopełnienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawy bezpośrednio z towarzystwem swoim.

Copyright © 2021